Ahşap Merdiven Tarihi   "Mutluluğa çıkaran basamaklar..."

 

Farklı yüksekliklerdi 2 katı birbirine bir dizi basamakla birbirine bağlayan, birleştiren yapı öğesine merdiven adı verilir

İlk merdivenlerin, Çin'de Dai Shan Dağı'na çıkan yolda, granite oyulan basamaklarla yapıldığı bilinmektedir. İlk merdivenlerin genelde iki duvar arasına yapıldıkları görülmektedir. Eski Mısır'da, tapınak kapılarını koruyan ve M. Ö. 2000 dolaylarında yapılan kulelerde bu tür merdivenlere rastlanmaktadır. Girit'teki Knossos ve Phaistos saraylarında da merdiven kullanılmıştır. M. Ö. 9. ya da 8. yy. da yapıldığı sanılan Asur ziguratlarının dıştan çıkan merdivenleri vardır. İran'daki Persopolis Sarayı'nın terasına (M. Ö. 6. yy.) ikili bir merdivenle çıkılır. Romalılar, büyük bir ustalıkla merdivenlerini anıtsal biçimlerde inşa etmişlerdir.

Rönesans'ta merdivenler fazla önemsenmemiş, yapıların iç bölümlerinde gözden uzak yerlerde düzenlenmiştir. Ama onu izleyen Barok dönemde, merdiven çok önemli bir yapı öğesi haline gelmiştir. Yapıların giriş hollerine, hatta dış cephelerine dönerek çıkan, iki, üç sahanlıklı, süslü merdivenler yapılmıştır. Cesur eğrilerin, görkemli dönüşlerin yapılmasına olanak veren çelik ve betonarmenin kullanılmaya başlaması çağdaş merdiven tasarımını etkilemiştir.

Merdivenler, ahşap, taş ya da mermer, demir ya da çelik gibi malzemelerle yapılır

Merdivenin üstüne basılan yüzüne basamak, karşıdan görünen düşey yüzüne de rıht denir. Basamakların saplandığı yan kirişlere limon kiriş adı verilir ve merdiven korkuluğunu oluşturan çubuklar bu kirişten ya da doğrudan basamakların ucundan çıkar. Korkuluğun üstü boyunca merdiven eğimine koşut olarak uzanan çubuğa ise küpeşte adı verilir. Küpeşteler, ahşap, metal ya da plastikten yapılır.

Merdivenler tek ya da çok kollu olabilir. Konutlarda yaklaşık 3 m. yükseklikte iki kat arasını çıkan merdivenlergenellikle iki kollu olarak yapılır. İki kol arasındaki düzlüğe ana sahanlık, katlardakine kat sahanlığı adı verilir. Yerden kazanmak ya da tasarım uygun olduğunda dönel merdiven de kullanılır. Dönel merdivenin genellikle sahanlığı olmaz. Merdivenin içine yerleştiği mekana merdiven boşluğu, evi ya da yuvası denir. Dönel merdivenin ortasındaki, kollu merdivenin kolları arasındaki boşluğa da merdiven kovası adı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu sayfa üzerinden ulaşabileceğiniz bilgiler için anahtar kelimeler...

Escale Merdiven, Türkiye de uluslararası kalite standartlarda ahşap merdiven imalatında yıllardır güvenin adresidir. Ahşap Kapı, Pencere, Merdiven, Sauna, Lambri, Merdiven Korkuluk Sistemlerinde...

HIZLI ERİŞİM

 

Escale Ahşap Merdiven Facebook

Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz...

 

 

Merdiven Foto Galeri

Merdiven Fotoğraf Galerimizi ziyaret edebilirsiniz...

 

 

 

 

Müşteri Memnuniyet

%100 Müşteri memnuniyeti uygulamamız